Política de privadesa

La teva privacitat és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s’explica quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com les utilitzem. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Les majors de 14 anys podran utilitzar els formularis de espaidevidacrisalide.org sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de 14 anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de 14 anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has d’utilitzar els formularis.

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:

Mai sol·licitem informació personal a no ser que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que ens requereixis.
Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la vostra autorització expressa.
Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.
Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

L’Associació Espai de Vida Crisàlide ha adequat aquesta web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei Orgànica 3 / 2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

Identitat del Responsable: Associació Espai de Vida Crisàlide
Nom comercial: Espai de Vida Crisàlide
NIF/CIF: G66855065
Direcció: c/ Balmes 20, 2n 1a, 08242 Manresa
Correu electrònic: espaivida@gmail.com
Activitat: Espai de pedagogia infantil
Inscrita en el Registre Mercantil de: –
Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades d’”Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a una o diverses finalitats específiques que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.
Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb la finalitat per als quals els requerim. Els mínims possibles.
Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant el temps necessari per a les finalitats del tractament. En funció de la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent. En el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.
Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem a Espai de Vida Crisàlide procedeixen de:

Formulari de contacte
Formulari de subscripció
Comentaris al bloc
Formulari de sol·licitud de serveis
Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació de si a Espai de Vida Crisàlide estem tractant dades personals que em concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
Sol·licitar la limitació del seu tractament.
Oposar-se al tractament.
Sol·licitar la portabilitat de les dades.
Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Associació Espai de Vida Crisàlide deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

El tractament estigui basat en el consentiment.
Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web, per exemple, per comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure’s o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Espai de Vida Crisàlide. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per espaidevidacrisalide.org, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

A Espai de Vida Crisàlide hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent finalitat per cada sistema de captura (formularis):

Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, per respondre als requeriments dels usuaris de crisalidespaidevida.org. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualsevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T’informo que les dades que ens facilites estaran ubicats als servidors de WordPress.com (proveïdor de l’Associació Espai de Vida Crisàlide).
Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, sol·licitarem les dades personals: Nom, Email, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades per l’usuari en realitzar la subscripció. Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionades per The Rocket Science Group LLC Mailchimp. T’informo que les dades que ens facilitis estaran ubicades als servidors de MailChimp (proveïdor de l’Associació Espai de Vida Crisàlide) fora de la UE als EUA. MailChinp està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, la informació està disponible aquí, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.
Formulari d’alta per comentaris del bloc: Per comentar les publicacions del bloc espaidevidacrisalide.org es requereix que l’usuari es doni d’alta a través d’aquest formulari. En aquest cas, sol·licitarem les dades personals: Nom, Email, Lloc web. Un cop donat d’alta, l’usuari podrà realitzar tants comentaris com vulgui i donar resposta sobre els anteriors. T’informo que les dades que ens facilitis estaran ubicades als servidors de WordPress.com (proveïdor de l’Associació Espai de Vida Crisàlide).
Formulari de sol·licitud de serveis: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, per sol·licitar algun dels serveis que espaidevidacrisalide.org posa a disposició dels seus usuaris. La informació recollida permetrà sol·licitar el servei corresponent per a una possible tramitació del mateix, fora d’internet. Les sol·licituds seran respostes per correu electrònic. El web no permet gestionar pagaments directament. T’informo que les dades que ens facilitis estaran ubicades als servidors de WordPress.com (proveïdor de l’Associació Espai de Vida Crisàlide).
Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallem a la política de cookies.
Per gestionar les xarxes socials. Espai de Vida Crisàlide pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de espaidevidacrisalide.org, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de l’Associació Espai de Vida Crisàlide. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis d’Espai de Vida Crisàlide. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.
D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, l’Associació Espai de Vida Crisàlide (Espai de Vida Crisàlide) amb domicili al c/ Balmes 20, 2n 1a, 08242 Manresa, serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

Espai de Vida Crisàlide, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Facebook ads

A espaidevidacrisalide.org utilitzem Facebook ads, la plataforma de publicitat de Facebook, que ens permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

Lloc
Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
Interessos (activitats, aficions, etc.)
El que compren a internet i per altres canals.
Etc.
Les dades obtingudes a través de Facebook ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent. Podem seleccionar i publicar testimonis de clients als nostres Serveis, que poden contenir informació d’identificació personal, com el seu nom i/o la ciutat, estat o país on viu. Obtindrem el teu consentiment abans de publicar qualsevol testimoni amb el teu nom. Si es publica aquest contingut, estarà disponible per a altres usuaris dels Serveis. Si vols que eliminem o esborrem el teu nom o testimoni de la nostra web, pots comunicar-te amb espaidevidacrisalide.org en el nostre formulari de contacte.

Podem publicar comentaris d’usuaris a les nostres web o Serveis, que poden contenir informació personal d’identificació, com el teu nom i/o la ciutat, estat o país on vius. A l’enviar la teva opinió ens estàs donant permís per publicar la teva opinió als nostres Llocs o Serveis. Si publiques aquest contingut, estarà disponible per a altres usuaris dels Llocs o Serveis. La teva publicació també pot fer-se pública i no podem evitar que aquesta informació es faci servir d’una manera que pugui violar aquesta Política o la llei. Si vols que eliminem el teu nom o revisió dels nostres Llocs o Serveis, pots comunicar-te amb espaidevidacrisalide.org al nostre formulari de contacte.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les teves dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se’t sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

Mentre es mantingui la relació mercantil.
Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Algunes eines que fem servir per gestionar les teves dades són contractats per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, espaidevidacrisalide.org, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a espaidevidacrisalide.org a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de espaidevidacrisalide.org (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors d’Estats Units.

Allotjament web: WordPress.com, propietat d’Automattic Inc amb domicili a 60 29th Street # 343 San Francisco, CA 94110-4929 United States of America. Més informació a: https://automattic.com/es/privacy/ (Automattic Inc). Automattic Inc tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’allotjament web a l’Associació Espai de Vida Crisàlide.

Plataforma web: WordPress.com, propietat d’Automattic Inc amb domicili a 60 29th Street # 343 San Francisco, CA 94110-4929 United States of America. Més informació a: https://automattic.com/es/privacy/ (Automattic Inc). Automattic Inc tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a l’Associació Espai de Vida Crisàlide.

E-mail màrqueting: The Rocket Science Group LLC Mailchimp, amb domicili als EUA. Més informació a: https://mailchimp.com/ (The Rocket Science Group LLC). MailChimp tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’email màrqueting a l’Associació Espai de Vida Crisàlide.

Gestió: Trello, Inc, amb domicili als EUA. Més informació a: https://trello.com (Trello, Inc). Trello, Inc tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de gestió a l’Associació Espai de Vida Crisàlide.

Navegació

En navegar per espaidevidacrisalide.org es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

Google analytics
Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

espaidevidacrisalide.org es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

espaidevidacrisalide.org no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, l’Associació Espai de Vida Crisàlide s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per Espai de Vida Crisàlide per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se Espai de Vida crisàlide, ha de notificarli al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a espaidevidacrisalide.org exonerant a l’Associació Espai de Vida Crisàlide (Espai de Vida Crisàlide), de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de l’Associació Espai de Vida Crisàlide (Espai de Vida Crisàlide) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a l’Associació Espai de Vida Crisàlide (Espai de Vida Crisàlide) en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici de els drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

L’Associació Espai de Vida Crisàlide es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, l’Associació Espai de Vida Crisàlide anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, espaidevidacrisalide.org no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, espaidevidacrisalide.org es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Aquest document ha estat actualitzat per darrera vegada el 5 d’abril del 2019.

De part de l’equip que formem Espai de Vida Crisàlide t’agraïm el temps dedicat a llegir aquesta política de privacitat.